Marika online

Mitä uutisia ?

Web · Tutkimusten mukaan yksi­näi­syys voi aiheuttaa mer­kit­tä­viä ter­vey­del­li­siä haittoja ja heikentää elä­män­laa­tua huo­mat­ta­vas­ti. Yksinäisyys vastaa 10­ – Yksinäisyys.

Tiistai - Hanna-Leena. Yksinäisyys on iso, vaikea asia. Nimenomaan silloin, kun se ei ole itsevalittu elämisen ja olemisen tapa. Lapselle tai nuorelle.

Yrittäjän yksinäisyys on erilaista

Yksinäisyydestä voi onneksi päästä eroon. Yksinäisyys vaivaa noin viittä prosenttia suomalaisista. Yksinäisyys liittyy usein sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Yksinäisyys linkittyy myös ikään: yksinäisimpiä ollaan elämän alku- ja loppuvaiheessa. Yksinäisyys on etenkin yksinhuoltajien, maahanmuuttajien ja työttömien ongelma. Yksinäisyys on ennen kaikkea kokemus. Ihminen, joka on paljon muiden ihmisten parissa, saattaa siitä huolimatta kokea kohtaamattomuutta ja ulkopuolisuutta.

Toisaalta joku saattaa viihtyä paljon itsekseen, mutta ei kuitenkaan koe yksinäisyyttä. Yksinäisyys voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista sekä sosiaalista tai emotionaalista. Blogi:Yksinäisyys. Yksinäisyys.

“Kaikkea muuta, kunhan ei vain nukkuvaa puolikuollutta elämää”, -Minna Canth

Kenenkään ei ole hyvä olla yksin. Ihminen tarvitsee sekä fyysistä että psyykkistä läheisyyttä, jotta hän kasvaisi eheäksi. Toisaalta ihminen tarvitsee myös yksinoloa, jotta hänestä tulisi itsenäinen ja henkisesti vahva ihminen. Miten sitten yksinäisyyden ja yksinolon erottaa toisistaan?